small_flag_uk  interKnowledge Technologies            social-icons-blog    social-icons-twitter    social-icons-linkedin              nlicon  Nyhetsbrev

 

Anders Hemre

Att förstå och arbeta med kreativitet, kunskap och expertis har blivit allt viktigare inte bara i traditionell organisationsutveckling utan även i arbete med innovation, teknologiöverföring, större utvecklingsprojekt, företagsförvärv och andra komplexa åtaganden.
Det är då skillnaden märks.


Anders Hemre

ahemre@kunskapsteknik.se
0763264773.

Ny e-bok om Innovationskraft:
innovationskraft

 

Kunskapsorganisationer byggs med kunskapsteknik.
Jag tänker, talar, skriver och tillhandahåller råd om:

Organisation och ledarskap för ökad innovationskraft och större konkurrensförmåga

Verktyg för ökad kreativitet, systematisk idéutveckling och målinriktad ledning av innovationsprocessen

Genomförande av idékampanjer och effektiv hantering av idéportföljer

Kunskapsförmedling, kärnkompetens och affärskritisk expertis

Humoristiska och tankeväckande föreläsningar om kreativitet, expertis, ledarskap och innovationskompetens 

FoU-ledning, innovationsstrategi och innovationspolitisk rådgivning

 

Goda råd behöver inte vara dyra. Däremot kan brist på goda råd bli kostsamt. Kontakta mig. Det är bara så vi kan börja tänka tillsammans.

Anders Hemre
ahemre@kunskapsteknik.se
0763264773.

Talaruppdrag och Tankeväckande Föredrag

Innovationspolitisk Rådgivning 

 

 

KT_Logo

interKnowledge Technologies
En svensk-kanadensisk kunskapstjänst

Bilder från 123rf.com