Talaruppdrag

Anders Hemre talaruppdrag

Att förstå och arbeta med kreativitet, kunskap och expertis har blivit allt viktigare inte bara i traditionell organisationsutveckling utan även i arbete med innovation, teknologiöverföring, större utvecklingsprojekt och andra komplexa åtaganden.

Anders HemreJag föreläser om intressanta och viktiga aspekter på moderna organisationers verksamhet och åtar mig även att genomföra kundanpassade presentationer och tillhandahålla inspirerande inspel till temadagar, möten och workshoppar.
Anders Hemre
ahemre@kunskapsteknik.se
0763264773

 

Idékläck och Nytänk
Om kreativitet och innovation i målmedveten verksamhet

Klokt eller Korkat
Om förstånd och oförstånd i kunskapsorganisationen

Att leda som man lär
Om lyhört ledarskap i lärande affärsmiljö

Kontakta mig för ett inspirerande och tankeväckande föredrag eller bara ett kort inlägg i dagsprogrammet!

talare

Jag har tidigare varit talare och moderator på ett antal industrikonferenser och möten i USA och Europa, bl.a.:
Delphi, San Diego:
Att befrämja kunskapsförmedling
PDMA, Boston:
Att förvalta kunskap i FoU
ARK, London:
Att skapa avkastning på kunskap
APQC, Dallas:
Resultatorienterad kunskapsförvaltning
KMWorld, San Jose:
Om innovation och lärande
ISPIM, Warszawa:
Högvärdiga idéportföljer
ISPIM, Wien:
Att leda idéverksamhet
ICICKM, Montreal:
Att bygga expertkompetens
WINPAK, Montreal:
Från god idé till god affär
ISPIM, Barcelona:
Om innovationskonsultationer
Idéfabriken, Göteborg:
Klokt eller Korkat

Jag har också gästföreläst på McGill-universitetet och på ETS (Tekniska Högskolan) i Montreal om ämnen som organisatoriskt lärande, intellektuellt kapital och innovation.