Anders Hemre

Anders HemreUnder lång tid har jag haft förmånen att få ägna mig åt sådant som verkligen intresserar mig. Det har inkluderat arbete med att leda och stödja innovation från idé till marknad. I internationell och kunskapsintensiv affärsmiljö har jag varit med om att utveckla och genomföra strategi, tillhandahålla chefsrådgivning, arbeta i och stödja ledningsgrupper och driva organisationsutveckling. Jag har medverkat som talare på ett flertal internationella konferenser om innovation och kunskapsförmedling i affärsdrivande och högteknologisk verksamhet.

 

Anders Hemre
ahemre@kunskapsteknik.se
0763264773 

Under många år i telekombranschen har jag arbetat bl.a. med strategi, systemutveckling, produktledning, teknikstöd och kunskapsförmedling. Jag har även genomfört teknologiöverföringsprojekt och verkat som internationell expertrådgivare åt Bulgariska staten och det Sydkoreanska forskningsinstitutet ETRI.
Som organisations- och affärsutvecklingskonsult har jag varit verksam inom branscher som telekom, HVAC, GIS och skogs- och träindustrin.

Jag är civilingenjör från Chalmers och medlem i:

ispim                       cing