Talaruppdrag

andershemreAtt förstå och arbeta med kreativitet, kunskap och expertis har blivit allt viktigare inte bara i traditionell organisationsutveckling utan även i arbete med innovation, teknologiöverföring, större utvecklingsprojekt och andra komplexa åtaganden.

Jag föreläser om intressanta och viktiga aspekter på moderna organisationers verksamhet och åtar mig även att genomföra kundanpassade presentationer och tillhandahålla inspirerande inspel till temadagar, möten och workshoppar.

 

Anders Hemre
ahemre@kunskapsteknik.se
0763264773

 

Alla gillar väl innovation? Jovisst, men…

ideklackochnytank

De flesta organisationer vill gärna se sina medarbetares kreativitet omsättas till nytänkande och innovation för att skapa ökad konkurrenskraft och större affärsframgång, men alla vet inte riktigt hur man skall gå tillväga. Osäkerhet och risk kan skapa beslutsvånda. Nya idéer kan möta motstånd och innovation kan misslyckas. Men det finns också sätt att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt ide- och innovationsarbete och få svar på frågor som:
Hur får man fram fler goda idéer?
Vilka idéer bör man satsa på?
Behövs en process för innovation?

Välkommen till en intressant föreläsning som inspirerar till att tänka bredare och djupare om kreativitet, idé-arbete och den företagsförmåga man kan kalla innovationskraft.

“Jag hade stor behållning av din föreläsning
och tyckte innehållet var både intressant
och relevant. Trevligt med din konstnärliga ådra.
Jenny Ranung, SMHI

“Jag tyckte det var en givande föreläsning
och uppskattade särskilt när du tog upp konkreta
exempel på företag som lyckats/misslyckats med
nyskapande affärer, produkter och innovation.
Mikael Toftgård, Skäggbyrån webbdesign 

 


Det är väl kunskap som styr i en kunskapsorganisation? Jovisst, men…

 

klokdumt

“Det 21:a århundradets största utmaning är att öka produktiviteten i kunskapsarbetet.” Citatet från Peter Drucker pekar på betydelsen av att förstå vilken roll kunskap spelar i verksamheten och vikten av att utveckla, förmedla och använda kunskap både i strategi och i det dagliga arbetet. Samtidigt vet vi att organisationer ibland ignorerar kunskap och beter sig irrationellt.
Det kan finnas anledning att fundera över hur organisationer egentligen tänker och varför vissa samtidigt kan verka både kloka och dumma:
Vad är skillnaden mellan kunskap och expertis?
Kan dumhet vara funktionell?
Hur lär man sig lära?

Välkommen till en intressant och rolig föreläsning om förstånd och oförstånd i kunskapsorganisationen och om konsten att vara dumklok.

 

Att leda är väl bara att ta täten? Jovisst, men…

ledasommanlar

Ledarskap och lärande står ofta högt på agendan i organisationsutveckling. Förändringstakten i många branscher blir allt högre inte minst genom den snabba tekniska utvecklingen. Kunskaper föråldras och nya utmaningar uppstår. Samtidigt behöver effektiva ledare ett antal egenskaper som står sig över tiden. Att utveckla ett lyhört ledarskap i lärande miljö kräver att man söker svar på frågor som:
Lyssnar jag på rätt personer?
Vet jag om det vi vill ha är det vi behöver?
Har jag grävt tillräckligt djupt och får jag rätt saker gjorda? 

Välkommen till en utmanande föreläsning runt 21 frågor en ledare bör ställa sig.

 

Kontakta mig för ett inspirerande och tankeväckande föredrag eller bara ett kort inlägg i dagsprogrammet!

 

Jag har tidigare varit talare och moderator på ett antal industrikonferenser och möten i USA och Europa, bl.a.:

Delphi, San Diego: Att befrämja kunskapsförmedling
PDMA, Boston:
Att förvalta kunskap i FoU
ARK, London:
Att skapa avkastning på kunskap
APQC, Dallas:
Resultatorienterad kunskapsförvaltning
KMWorld, San Jose:
Om innovation och lärande
ISPIM, Warszawa:
Högvärdiga idéportföljer
ISPIM, Wien:
Att leda idéverksamhet
ICICKM, Montreal:
Att bygga expertkompetens
WINPAK, Montreal:
Från god idé till god affär
ISPIM, Barcelona:
Om innovationskonsultationer
Idéfabriken, Göteborg:
Klokt eller Korkat
Kunskapsdagarna, Norrköping: Idékläck och Nytänk

Jag har också gästföreläst på McGill-universitetet och på ETS (Tekniska Högskolan) i Montreal om ämnen som organisatoriskt lärande, intellektuellt kapital och innovation.