small_flag_uk  interKnowledge Technologies            social-icons-blog    social-icons-twitter    social-icons-linkedin              nlicon  Nyhetsbrev

Kunskapsorganisationer byggs med kunskapsteknik.
Kreativitet, innovationskraft och expertkompetens skapar
konkurrensfördelar, ökad företagsförmåga och hållbar tillväxt.

Jag tänker, talar, skriver och tillhandahåller råd om:

Innovationsstrategi & innovationspolitik
Innovationskompetens
Konkurrensförmåga
O
rganisatoriskt Lärande
Effektivt Kunskapsarbete
Modernt Ledarskap
Idé-verksamhet
Kreativt Samarbete
Kunskapsförmedling
Expertis och Expertarbete 

Att förstå och arbeta med kreativitet, kunskap och expertis har blivit allt viktigare inte bara i traditionell organisationsutveckling utan även i arbete med innovation, teknologiöverföring, större utvecklingsprojekt, företagsförvärv och andra komplexa åtaganden.

anders7Goda råd behöver inte vara dyra. Däremot kan brist på goda råd bli kostsamt. Kontakta mig. Det är bara så vi kan börja tänka tillsammans.

Anders Hemre
ahemre@kunskapsteknik.se
0763264773
Talaruppdrag och Tankeväckande Föredrag

Innovationspolitisk Rådgivning 

 

 

KT_Logo

interKnowledge Technologies
En svensk-kanadensisk kunskapstjänst

Bilder från 123rf.com